Privacyverklaring
Privacyverklaring

Privacyverklaring zwemopleidingen gemeente Weststellingwerf


Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en wat is het doel ervan?

Om uw kind een goede zwemopleiding te kunnen geven, maken wij gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem. Hiervoor is het nodig enkele persoonsgegevens in het systeem vast te leggen. De gegevens die wij nodig hebben, heeft u zojuist in het aanmeldingsformulier ingevuld (contactgegevens, naam en geboortedatum kind, voorkeur zwemopleiding). Het formulier bestaat uit verplichte en niet verplichte velden. De niet verplichte velden (zoals uw bankgegevens) hoeft u niet in te vullen. Heeft u de niet verplichte gegevens wel ingevuld dan kunt u deze zelf weer verwijderen.

Het systeem gaan wij aanvullen met gegevens vanuit de presentielijst en de voortgang. Zo kunnen wij, maar ook u precies zien hoe de zwemopleiding verloopt. De contactgegevens gebruiken we als we u willen bereiken. Ook gebruiken we de gegevens voor statistische doeleinden. We gebruiken dan geen namen, adressen en geboortedata.


Veiligheid van uw gegevens?

De gemeente gaat zorgvuldig om met u gegevens. Dat betekent dat de website goed beveiligd is, we goede afspraken hebben gemaakt met de leverancier van Zwemscore en we uw gegevens nooit delen met derden behalve als we daar u expliciete toestemming voor hebben gehad of we wettelijk worden verplicht.

We bewaren de gegevens niet langer dan nodig. Zolang er zwemlessen worden gevolgd blijven de gegevens beschikbaar. Na 1 jaar na de laatste zwemles worden uw gegevens anoniem gemaakt, zodat we nog wel statistische gegevens kunnen genereren. Deze gegevens zijn dan niet meer herleidbaar naar u of uw kind.


Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. De meeste van deze gegevens zijn zichtbaar binnen de website. Gegevens over behaalde diploma’s registreren wij op een andere manier. Gegevens die niet correct zijn kunt u over het algemeen zelf aanpassen. Mocht u gegevens willen laten verwijderen, neem dan contact op met de teamleider van het zwembad via desteense@weststellingwerf.nlof bel naar 0561 613898.


Hoe gaan wij om met cookies? 

Onze website desteense.zwemscore.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en makkelijk te gebruiken is. De cookies onthouden uw surfgedrag. Hierdoor vindt u sneller voor u interessante informatie.

U kunt zich afmelden voor cookies via de instellingen van uw internetbrowser. U kunt hier ook alle informatie die eerder is opgeslagen, verwijderen.


Heeft u vragen of een klacht? 

Het zwembad en daarmee ook het verwerken van uw persoonsgegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Weststellingwerf. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via privacy@weststellingwerf.nl.

Vindt u dat wij uw persoonsgegevens niet juist gebruiken, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen. U kunt dit schriftelijk doen of via het klachtenformulier op de website www.weststellingwerf.nl.

Komen wij er met u niet uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitspersoonsgegevens.nl. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het naleven van de privacywetgeving.


Meer informatie over privacy binnen de gemeente Weststellingwerf?

 Kijk dan op https://www.weststellingwerf.nl/organisatie/privacybeleid-weststellingwerf-pdf_42029/